Yetişkin Terapisi

Kişinin hayatını etkileyen ve güncel olarak yaşadığı sorunları ele alan terapi yöntemidir. Terapi süreci yapılandırılmıştır ve diğer terapilere göre daha kısa süren bir süreçtir. Terapideki amaç, kişiye onu rahatsız eden problemler ile ilgili baş etme becerileri kazandırmak, işlevsiz düşünce ve davranışlar yerine ise daha işlevsel düşünce ve davranışları kazandırmaktır. Terapist zaman zaman danışana çalışılan konu ile ilgili “ev ödevleri” ya da “egzersizler” verebilir. Ev ödevleri seanslarda öğrenilen bilginin uygulamaya geçilmesinde faydalı olmaktadır.

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Kişinin geçmişte yaşadığı travmalar sonucu adaptif bilgi işleme sisteminde aksaklıklar olur. Beyin yaşanan olumsuz deneyimi işleyemediğinde ilerleyen zamanlarda o olayı çağrıştıran, koku, ses, resim, tat vb. durumlarda kişi yoğun bir şekilde rahatsızlık hisseder. Yaşanan travmatik deneyimler sonucu kişi kendiyle ilgili sık sık olumsuz genellemeler yapar. EMDR ile, kişinin kendi hakkındaki olumsuz inançları üzerinden geçmiş travmatik anıları çalışır. EMDR ile bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişinin psikolojik rahatsızlıkları başarıyla tedavi edilmiştir.

Psikodrama, bireylerin geçmişte ya da güncel olarak yaşadıkları sorunları sahneleme yoluyla ele almasıdır. Bireyler grup içinde, diğer üyelerle etkileşim içine girerler ve aldıkları roller dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar. Psikodrama bireylerin, geçmişi, şimdiyi ve geleceği çalışmalarına olanak sağlar. Rol değiştirme, spontanite ve yaratıcılık psikodramanın en önemli üç bileşenidir. Psikodrama bireyin, empati becerisini geliştirirken aynı zamanda başkasının yerinde olarak kendi kimliğinin farkında oluşunu içerir. Psikodrama grup terapisinde kullanılabileceği gibi bireysel terapi sürecinde de kullanılabilir.

Diane Zimberoff tarafından geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Klasik hipnoterapinin çeşitli tekniklerle zenginleştirilmiş halidir. Klasik hipnoterapiden farkı zihni, duyguları ve bedeni aynı anda terapi içinde kullanmasıdır. Kalp merkezli hipnoterapi deneyimsel bir terapidir. İnsanı aklı, duyguları ve ruhu ile bir bütün olarak ele aldığı ve değişimi bu üç alanda gerçekleştirdiği için oldukça etkin bir terapi yöntemidir.

Sosyal, duygusal ve fiziksel birçok değişikliğin yaşandığı hamilelik dönemi, anne adayı için heyecan ve mutluluk vericidir. Bu dönemde anne adayı doğum süreci, doğum anı ve sonrasıyla ilgili kaygı yaşar. Annelik, kadınlık ve eş olma gibi sosyal rollerin sorgulandığı bu dönemde belirsizliklerin ortadan kaldırılması anne adayını rahatlatır. Psikolojik destek, hamilelik süreci boyunca ve sonrasında oldukça önemli olup anne ile bebek arasında bağı güçlendirir. Doğum sonrasında yaşanan hormonal değişiklikler ve sosyal değişimler “Doğum Sonrası Depresyonunun” (postpartum depression) gelişmesinde etkili olabilir. Fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerin rol oynadığı doğum sonrası döneminde eş, aile ve sosyal çevrenin desteği annenin huzurlu ve sağlıklı bir süreç geçirmesini sağlar. Danışmanlık, anne adayının hamilelik dönemi boyunca ve sonrasında yaşayabileceği olumsuzluklara karşı başa çıkma becerilerini geliştirmeyi, geçmişte yaşanan olumsuz anılardan arınmayı ve sağlıklı bir anne bebek ilişkisi kurmayı hedeflemektedir.
Destek alabileceğiniz konular:

  • Hamilelik süreci ile ilgili kaygılar,
  • Doğum tercihi ile ilgili çelişkiler,
  • Doğum korkuları,
  • Aile içi uyum sorunları,
  • Anne ve baba olma ile ilgili kaygılar,
  • Doğum sonrası psikolojik destek,

Çocuk – Ergen Terapisi

Kişinin hayatını etkileyen ve güncel olarak yaşadığı sorunları ele alan terapi yöntemidir. Terapi süreci yapılandırılmıştır ve diğer terapilere göre daha kısa süren bir süreçtir. Terapideki amaç, kişiye onu rahatsız eden problemler ile ilgili baş etme becerileri kazandırmak, işlevsiz düşünce ve davranışlar yerine ise daha işlevsel düşünce ve davranışları kazandırmaktır. Terapist zaman zaman danışana çalışılan konu ile ilgili “ev ödevleri” ya da “egzersizler” verebilir. Ev ödevleri seanslarda öğrenilen bilginin uygulamaya geçilmesinde faydalı olmaktadır.

Çocuk ve ergenlerin kendilerini sözel olarak ifade etmeleri her zaman kolay olmaz. İfade edemedikleri duygu ve düşünceler pek çok alanda sorun yaşamalarına sebep olabilir. Sanat terapisinde kişi kendini sanat yoluyla ifade eder. Yapılan eserler kişinin iç dünyasında yaşadıklarıyla ilgili bilgi verir. Sanat aracılığı ile kişinin farkındalığı ve ifade becerisi gelişir.

Çocukların yaratıclıklarını, rol repertuarlarını, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklar psikodrama yoluyla yaratıcılıklarını ve çözüm bulma becerilerini geliştirir. Kendilerini farklı şekillerde ifade etmeyi deneyimlerler. Rol alma, rol değiştirme, eşleme, ayna gibi pek çok psikodrama tekniği kullanılır. Temel hedef, yeni ve sağlıklı davranış modeli gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Follow & Subcribe Me