HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ

Hayvan Destekli Tedavi (HDT) çocuk ve yetişkin bireylerde pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde destekleyici ve tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Hayvanlarla insanların etkileşimi eski çağlardan günümüze kadar gelmiştir.  Hayvan destekli tedavi bireyin tedavi sürecinde elde ettiği fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki gelişmelerin korunmasında fayda sağlamaktadır. Tedavi süreci uzman desteğiyle özel eğitimli hayvanlar tarafından gerçekleştirilir.

Yapılan araştırmalarda, HDT yönteminin konuşma bozukluğu, Alzheimer ve şizofreni hastalarında etkili olduğu görülmüştür. Bu yöntem aynı zamanda stres, anksiyete, depresyon, iletişim bozukluğu, davranış bozuklukları, yalnızlık duygusu, otizm, down sendromu, demans ve özgüven eksikliği gibi konularda da destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Köpekler eğitilebilir olmaları ve sosyal becerileri nedeniyle terapide en çok kullanılan hayvanlardır. Köpekler bireylerin yaşları ya da fiziksel yeterlilikleri ile ilgilenmeden insanları oldukları haliyle kabul ederler. Yapılan çalışmalarda köpeklerin “Yalnızlık Duygusu” üzerindeki etkisine bakıldığında, altı hafta süren tedavi sonucunda HDT gören hastaların, HDT uygulanmayan hastalara göre UCLA – Yalnızlık Ölçeği puanlarında önemli derecede azalma olduğu gözlemlenmiştir. Köpeklerin varlığının bireylerde sözel, sözel olmayan ve sosyal davranışlarını olumlu yönle etkilediği gözlemlenmiştir. Hayvanların bireylerin hastalıklarına göre farklı iletişim kurmamaları bu tedavinin en önemli özelliğidir. Alzheimer ve demans hastalarıyla yapılan çalışmada köpeklerin insanlarla kurduğu sıcak iletişim sonucu bireylerde kan basıncının düştüğü, gevşedikleri, agresyonun azaldığı ve mutluluk düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir.

İnsanlar için önemli bir ihtiyaç olan koşulsuz sevgiyi köpekler iletişimde oldukları bireylere vermektedir. Bireylerin terapi sürecinde farklı yöntemlerle destekleniyor olmaları iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. HDT yöntemi, bireylerin terapi sürecine daha olumlu bakmalarını, daha az direnç göstermelerine yardımcı olur.