BEDEN İMAJI

İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim kurma ihtiyacı, günümüzde özellikle sosyal medya aracılığı ile sağlanmaktadır. Sosyal medya aracılığı ile kişinin toplumsal görünürlüğünün artması bireyin kimlik inşasında önemli bir araç haline gelmiştir. Kişinin kendini algılaması olarak tanımlanan benlik kavramı küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başlar. Benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda vardığıkendiyle ilgili algısını ifade etmektedir. Kişinin, kendini yetersiz ya da üstün olarak değerlendirmeden olduğu haliyle beğenilir, sevilmeye değer görmesi durumu olumlu değerlendirme sürecidir. Benlik saygısının gelişmesinde kişinin yeterlilik ve değerlilik duygusu temel yapı taşlarındandır. Benlik saygısının yüksek ya da düşük olması, kişinin bakış açısını ve davranış biçimlerini doğrudan etkilemektedir.

Araştırmalar, beden imajı ve benlik saygısı arasında doğru orantı olduğunu göstermektedir. Beden imajıyla ilgili kişinin olumsuz algısı benlik saygısında düşüşe sebep olabilmektedir. Günümüzde beden imajının oluşumunda ve değerlendirilmesinde medya önemli bir rol oynamaktadır. Medya kanalıyla iletilen beden imajına yönelik pek çok mesaj kişilerde fiziksel görünüş kaygısı yaratmaktadır. Fiziksel görünüş kaygısı yaşayan bireyler bedenlerini saklama eğilimindedirler. Beden imajı, kişinin bedeniyle ilgili duygu, düşünce ve algısını ifade etmektedir. Olumsuz beden imajı, kişinin vücuduyla ya da herhangi bir organıyla ilgili kendisini diğer insanlardan daha az çekici bulması ve bedeninden rahatsız olması durumudur. Bedeniyle ilgili olumsuz değerlendirmelere sahip olan kişiler başkaları tarafında da beğenilmediklerini düşünürler. Olumsuz beden imajı algısı olan kişiler, idealleştirilen beden imajına ulaşmayı hedefler. İdeal beden imajının oluşmasında sosyal medya büyük bir rol oynar.

Olumlu beden imajı, kişinin beden imajından memnuniyetini ifade eder. Bu doğrultuda, kişiler sahip oldukları fiziksel özelliklerinin onların kişiliklerinin belirleyicisi olmadığına inanırlar. Benlik saygısıyla ilgili yapılan araştırmalar, beden imajıyla ilgili olumsuz düşüncelerin kişilerin benlik saygılarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Harter’a göre kişinin fiziksel görünüşü hakkındaki duygu ve düşünceleri, benlik saygısını etkileyen en önemli faktördür. Beden imajıyla ilgili değerlendirmeler kültürden kültüre değişim gösterebilmektedir. Beden imajı, kişinin nasıl göründüğü hakkındaki hisleridir. Bu duygu ve düşüncelerin değişmesi kişinin kendine olan özgüvenini ve benlik saygısını arttırır.

Kaynakça:

Doğan T. (2010), Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’ Nin (Sgkö) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Özcan H. Subaşı B. ve diğerleri (2013), Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi