Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI testi, standardizasyonu yapılmış ülkemizde ve dünyada sıklıkla kullanılan bir kişilik testidir. 566 maddeden oluşan test bireysel olarak uygulanmaktadır. Bireyin kişilik özelliklerini objektif olarak ölçmekte ve patolojik bir sorunun varlığını da ortaya koyabilmektedir. MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir.

Test yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir. Kısa molalar verilerek o gün içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Test psikopatoloji bilgisine hakim olan klinik psikologlar tarafından uygulanmalıdır.

WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV)

WISC-4 zeka testi 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir değerlendirme aracıdır. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır, güvenilirlik ve geçerlilik bakımından kanıtlanmış en sık kullanılan uygulamalardan biri olarak görülür. WISC-4, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini hem de kendi içlerindeki güçlü yanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirmektedir. Uygulama bireysel olarak yapılır. Tüm testin uygulaması ortalama 2 saat sürmektedir. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılıklar gösterebilmektedir.

WISC-4 değerlendirmesinde, çocuğa 10 temel alt test uygulanmaktadır. Gerekli olduğu düşünüldüğünde buna ek olarak 5 yedek alt test, standartlara uygun olarak uygulanmaktadır. Uygulanan temel alt testler çocuğun sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

Çocuğunuzu uygulamaya gelmeden önce mutlaka bilgilendirin. Bir uzmanla beraber yaklaşık 2 saat sürecek bir uygulama yapacağını öğrenme stillerini, becerilerini, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfedeceğini söyleyebilirsiniz. Uygulamanın okuldaki testlere benzemediğini, puanlama yapılmayacağını bunun bir sınav olmadığını uygulamanın sadece çocuğun hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini belirleyen bir araç olduğunu söyleyebilirsiniz.

Çocuk uygulamaya dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok bir şekilde gelmelidir. Çocukta performans kaygısı, gerilim, heyecan ve huzursuzluk yaratmamak adına “zeka testine” getirildiği söylenmemelidir. Çocuğa nasıl daha iyi öğreneceğini anlamak için yapılan bir “uygulama” olduğunu söylemek yeterlidir. Uygulamaya başlamadan önce test ile ilgili açıklamalar psikolog tarafından yapılır.

Test psikopatoloji bilgisine hakim olan klinik psikologlar tarafından uygulanmalıdır.

Follow & Subcribe Me